Duurzaam toerisme staat voor bewust reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan de volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO).

Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd.
Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reis- ondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.nl.

Milieutips voor de reiziger
Agro Reizen zet zich in voor het behoud van natuur, cultuur en milieu. Maar ook u als reiziger kunt een steentje hier aan bijdragen tijdens uw vakantie.

 • Met het openbaar vervoer van en naar de luchthaven is een milieuvriendelijke manier om uw vakantie mee te beginnen en te eindigen.
 • Koop nooit souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dieren, planten en koraal.
 • Schoon water is kostbaar. Ga hier zuinig mee om op uw vakantiebestemming. Vooral in warme landen is er een gebrek aan schoon water.
 • Bespaar elektriciteit en doe licht, radio en airco uit als je het hotel of appartement verlaat.
 • Ga niet op de foto met een aap of een ander wild dier en bezoek geen shows met dieren. Deze dieren zijn vaak op een wrede manier afgericht of krijgen drugs toegediend om ze rustig te houden. Met uw vakantiegeld houdt u dit in stand.
 • Respecteer de gewoonten en cultuur van de plaatselijke bevolking. Maak alleen foto’s van mensen die dit willen en pas uw kleding aan waar nodig.
 • Stimuleer de lokale economie en werkgelegenheid; eten in een lokaal restaurantje is gezellig en vaak goedkoper dan internationale eetgelegenheden, zoals McDonalds.
 • Laat geen afval achter als u gaat wandelen in natuurgebieden of als een bezoek brengt aan vakantiesteden.

Milieubeleidsverklaring
De sector toerisme en recreatie is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. Reizen is aantrekkelijk om een mooie natuur, een goed milieu en een andere cultuur. Toerisme is zelfs grotendeels afhankelijk van mens en milieu. Omdat er factoren zijn die het milieu kunnen schaden is er vanuit de reisbranche en de reizigers steeds meer aandacht voor verantwoord ondernemen gekomen. Agro Reizen wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en duurzaam toerisme. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen Agro Reizen op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten en dragen op deze wijze bij aan verantwoord ondernemen.

Ten aanzien van milieuzorg streeft Agro Reizen de volgende doelstellingen na:

 • Voldoen aan de milieu- wet en regelgeving
 • Milieuzorg als volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
 • Minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten. Hierbij wordt het milieu als volwaardig criterium meegenomen bij: 1) Het samenstellen van de reizen op het gebied van vervoer, verblijf en activiteiten ter plaatse. 2) Het informatie verschaffen aan klanten om duurzaam denken en handelen te stimuleren.

Om deze doelstellingen te bereiken zal Agro Reizen zich inspannen en inzetten om de genoemde doelstellingen te realiseren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en duurzaam toerisme.

ECPAT
Bestrijding kinderprostitutie (ECPAT)
Wij steunen actief het ANVR en ECPAT in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl). Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.